כניסה למשתמש רשום Menu הרשמה
article image
close article
favorite0תגובות
favorite777צפיות

לקראת הערעור במשפטו של אלאור אזריה הקדיש ערוץ "אחדות וגאולה" תכנית שלמה לפרשה שמסעירה את המדינה למעלה משנה.
 התייחסתי להיבטים השונים של המשפט ולהשלכות תוצאותיו על עתיד הצבא והמדינה. מתגובות שקבלתי, למדתי כי חלקים נרחבים בציבור כלל אינם מודעים לכשל המערכתי, בגינו הועמד מלוחם המצטיין לדין ולעוול הגדול שנעשה לו ולמשפחתו. בחלקו השני של המשדר אני מציג עובדות וראיות המוכיחים, מעל לכל ספק, שאין לשלול אפשרות שאלאור פעל כהלכה וכמצופה מלוחם קרבי.
תודה לגב' Dalia Arazi על המיזם המרשים, המועבר, בשידור ישיר, בארץ ובחו"ל.

◄ להמשך הפרופיל שלי